Buddhismus dnes - zvláštní vydání

 • Vydáno: Brno, červenec 2003, 76 stran
 • Náklad: 2000 kusů
 • Cena: 65 Kč

Obsah čísla

  • ÚVODNÍK
  • Lobpön Ccheču rinpočhe / Bardo
  • Lobpön Ccheču rinpočhe / Memorial
  • Lama Ole Nydahl / Otevřený dopis o smrti Lobpöna Ccheču rinpočheho
  • Lama Ole Nydahl / Smrt, stav mezi smrtí a narozením a znovuzrození
  • Lama Ole Nydahl / Vědomé umírání a linie phowy
  • Lama Ole Nydahl / Rozhovor o praxi přenosu vědomí
  • Roman Virt / Vzpomínka na phowy na Pecce 1995 a 1997
  • Ján Kysucký / Ohlédnutí za phowou '99 v Těnovicích
  • Michal Popovič / Těnovice – Dewačen, pro který nemusíte zemřít
  • Viktor Říha / Laman, cesta smrtí
  • Lama Ole Nydahl / Rady pro buddhistické provázení umíráním a smrtí
  • Lama Ole Nydahl / Buddhistická pomoc při umírání
  • Manfred Seegers / Různé úrovně praxe Amitábhy
  • Radek Růžička / Něco o smrti
  • David Po / Pět užitečných učení
  • Soňa Trachtová / Rychlokurz [ne]umírání