Úvodní slovo

Vážení čtenáři,

právě držíte ve svých rukou již 5. číslo časopisu Buddhismus dnes: Diamantová cesta. Současně s dynamickým rozvojem buddhismu Diamantové cesty v Česku se mění i tvář našeho časopisu. Stále více se Vám snažíme přibližovat tyto drahocenné metody prostřednictvím dalších nově vznikajících rubrik, které ukazují buddhismus především z praktického úhlu pohledu. Vzhledem k tomu, že se objevují nové nápady a návrhy, přizpůsobujeme formu časopisu tak, aby stále více vyhovovala Vašim požadavkům.

Páté číslo obsahuje přehlednější uspořádání usnadňující výběr oblasti, která je Vám nejbližší. Ať už zvolíte nadčasové rubriky věnované tradičním či laickým učitelům, anebo raději dáte přednost rubrikám, jako jsou Začátky laických učitelů nebo Čeští učitelé, vždy se dozvíte jak rozpoznat podstatu vlastní mysli na základě odlišného přístupu a zkušeností. Proto věříme, že pro Vás tento časopis nebude pouze pomíjivým listem na pár měsíců, al trvalou inspirací k čerpání stále nových zkušeností pro radostnější život.

Rádi bychom také zdůraznili, že tento časopis, i když jej můžete sehnat v některých vybraných knihkupectvích a nově také na stáncích PNS, obsahuje články a nauky o podstatě mysli, které nelze omezit trváním jednotlivých čísel. K článkům se můžete neustále vracet, a tak se každé číslo stává unikátem. A proto mají nová i starší čísla jedno společné: nadčasovost.

Rádi bychom Vás také upozornili na nově vzniklé webové stránky na adrese http://www.buddhismusdnes.cz/, kde se kromě připomínek, námětů a nahlédnutí do starších čísel můžete dozvědět také další informace o našem časopisu nebo si jej objednat.

Roman Lauš,
šéfredaktor

< Zpět na obsah čísla