Roman Virt

ROZHOVORY S ČESKÝMI UČITELI DHARMY

1. Jaká je tvoje nejsilnější motivace k praxi?
Myslím, že když jsem začal praktikovat buddhismus, mou hlavní motivací k praxi byl příklad lamy Oleho. Vždy, když jsem ho viděl, říkal jsem si: „Ten stav mysli je skvělý, je moc dobře, že ještě jsou takoví učitelé.“ Později začaly i další věci zapadat do určitých přihrádek a objevila se i spousta dalších „důvodů“ proč praktikovat buddhismus.

Myslím, že když člověk pochopí, že mysl je jako prostor, který se nenarodil a nemůže zemřít a celý „vnější i vnitřní“ svět je svobodnou hrou mysli, nejde se pak už tvářit, že to tak není a že to nejdůležitější je, co si zítra koupíme nebo sníme. Bylo by to prostě moc hloupé.

Když člověk používá buddhistické metody, přemýšlí a medituje, čím dál tím více chápe jejich význam a drahocennost. Správná motivace je jen správné pochopení toho, jak mysl a svět fungují. Čím více máme moudrosti, tím lepší bude i naše motivace. Stačí se jen dívat kolem sebe. Díky své práci se například často dostávám na jednotky intenzivní péče v různých nemocnicích. Většinou to tam vypadá tak, že tam leží pár lidí napojených elektrickými kabely a hadičkami na různé přístroje a není jisté, jestli budou žít nebo ne. Je to velká bezmocnost. Když si uvědomím, jak trpí, protože jsou schopni vidět jen obrázky a ne mysl samotnou, a z druhé strany jak úžasný mají potenciál, vždy si říkám: „To je velké hloupé nedorozumění, s tím je třeba něco udělat.“ Myslím, že má motivace je velmi jednoduchá.

2. Jak vnímáš roli buddhistického učitele?
Co se týká buddhistických učitelů, „opravdovými učiteli“ jsou pro mě lidé, jako je Karmapa, lama Ole, Lobpön Cečhu rinpočhe nebo Šamar rinpočhe. Dokud tu budou takoví lidé, máme opravdu velkou šanci rozpoznat svou mysl. Z druhé strany je třeba vždy chápat to, že nejde o to, abychom viděli, jak moudrý, plný radosti nebo síly je náš učitel, ale hlavně abychom čím dál tím lépe chápali, že my sami můžeme této úrovně dosáhnout. Čím lépe to chápeme, tím je učitel lepší.

Co se týká „cestujících učitelů“, i ti jsou velmi důležití. Jejich přednášky jsou místem, kde se pravděpodobně většina lidí setkává s buddhismem. Na nich často do velké míry záleží, jak rychle se bude buddhismus v různých zemích rozvíjet a také jaká bude kolem buddhismu atmosféra. Proto by měli být co nejlepší. Přesvědčivé příklady účinnosti metod Diamantové cesty v Evropě jsou důležité.

Ve skutečnosti je každý člověk učitelem. Ať chce nebo nechce. Lidé kolem nás vnímají náš stav mysli a to, co říkáme, a když je jim to sympatické, učí se od nás a naopak. Nepotřebujeme k tomu žádný titul. Jak říkají Tibeťané: „Když je rybník, přiletí kachny.“ Když zrealizujeme, že naše mysl je svobodná jako oceán a uděláme spoustu inteligentních věcí, objeví se fronta lidí, kteří se od nás budou chtít něco dozvědět.

3. Co bys řekl ke zrodu, vývoji a současnému stavu buddhismu Diamantové cesty u nás?
Zopakoval bych to, co řekl Ole při poslední návštěvě v Praze: „Česko je jednou z nejrychleji se rozvíjejících zemí v Evropě. Takový rozvoj se mohl objevit jen proto, že první vlna z vás byli idealisté, kteří do rozvoje buddhismu dali mnoho své síly.“

Ať žijí idealisté! Díky nim vznikají centra, objevují se knížky, webové stránky atd. Myslím, že v Čechách je tuhle atmosféru hodně cítit. Je velká radost, když se v centrech objevují lidé, kteří se nechtějí zbavit vlastních problémů, ale mají chuť něco udělat pro ostatní.

4. Děláš přednášky o buddhismu, jezdíš po různých meditačních centrech. Jak to koresponduje s tvým každodenním „normálním“ životem?
Myslím, že to jde dobře spojit. Buddhismus je pohled na svět, ne hobby. Není to tak, že před přednáškou končí můj „normální“ život a začíná život standardního buddhistického učitele. Jediný, kdo to ještě nepochopil, je pravděpodobně můj šéf v práci (smích).

5. Jak se změnila tvá role v buddhismu a tvůj postoj k němu od té doby, co praktikuješ? Myslíš, že existuje nebezpečí, že člověk zabředne do nějakého „buddhistického“ klišé?
Klišé je pravděpodobně tím největším a nejurputnějším nebezpečím. Naše mysl se obvykle chce cítit dobře, ne dosáhnout osvícení, proto si vytváří spoustu teplých příjemných konceptů a návyků. Je dobře čas od času prozkoumat svou motivaci a vpustit do mysli trochu čerstvého vzduchu. Často při změně podmínek, ve kterých žijeme, najednou s překvapením zjistíme, jak moc klišé v naší mysli je. Určitě je také dobře snažit se rozvinout nejen čistý pohled, ale i aktivitu, pak se objeví i mnoho obtížných situací a s nimi i mnoho příležitostí k tréninku. Někdy je těžké klišé rozpoznat a často je hodně těžké se ho zbavit.

6. Chceš něco vzkázat našim čtenářům?
Ano, něco, co si říkám velmi často. (smích) Co se toho týče, jsme všichni na jedné lodi. Je to má oblíbená citace z filmu Matrix: „Free your mind“ a „Do not try to do it, just do it.“ Nejde o to s buddhismem laškovat, jde o to být schopen vidět, jak se věci mají, a umět pomoct.

< Zpět na obsah čísla