Úvodní slovo

Vážení čtenáři,
děkujeme, že jste si z široké nabídky nejrůznějších časopisů s duchovní tématikou vybrali právě tento. Nezaručujeme, že zde najdete to, co očekáváte nebo hledáte. S jistotou lze však říci, že obsahuje buddhistické nauky, jejichž počátek je možný nalézt před více než 2500 lety. Mladý princ Siddhárta tehdy po dlouhém hledání objevil, jak se lze vyhnout utrpení a prožívat trvalé štěstí. Zjistil, že mysl je jasným otevřeným a neomezeným prostorem, který nemůže být nijak poškozen ani zničen. Nauky umožňující zrealizovat tento prožitek se nazývají Diamantová cesta a Buddha je předal při tzv. třetím otočení kola dharmy. Bylo to možné proto, že se kolem
něj v tu dobu nacházeli odvážní a otevření lidé, kteří se chtěli o vše podělit s ostatními.
Obdobnou věc je možné vypozorovat na Západě, kde se Diamantová cesta buddhismu začala zabydlovat před přibližně 30 roky. Tehdy lama Ole Nydahl se svou ženou Hannah začal cestovat po celém světě a na přání 16. Gjalwy Karmapy zakládat buddhistická meditační centra, v nichž se praktikují nauky podle staré tibetské tradice Karma Kagjü. Do dnešní doby jich založil téměř tři sta. S velkým potěšením lze konstatovat, že na tomto nemalém množství se podílí rovněž Česko. Naše meditační centra navštěvují lidé plní idealismu, kteří chtějí něco udělat pro druhé a pak se společně radovat ze vzniklého díla. Právě díky nim vznikají nová meditační centra a skupiny. Na intenzivní rozšiřování Diamantové cesty buddhismu má nemalý podíl obrovský rozvoj informačních technologií v několika posledních letech. Díky tomu, že žijeme v době Internetu, mobilních telefonů, umělé inteligence a dalších technických a technologických novinek, lidé mají potřebné informace takřka v reálném čase, „z první ruky“. Pak už záleží pouze na každém jednotlivci, zda tyto informace kriticky prověří a jak s nimi dále naloží …

Vaše redakce

< Zpět na obsah čísla