Buddhismus dnes č. 23

 • Vydáno: Brno, červen 2012, 116 stran
 • Náklad: 1300 kusů
 • Cena: 135 Kč

Obsah čísla

 • UČENÍ
  • 16. Gjalwa Karmapa / Srdce mahámudry
  • Šamar rinpočhe / Meditace
  • Džigme rinpočhe / O zážitcích s 16. Karmapou
  • Kalu rinpočhe / Mysl je jasností, prázdnotou a vědomím
  • Togpa Julgjal rinpočhe / Meditace a obyčejné vědomí
  • Ole Nydahl / Jednání – odkaz v praxi tibetského buddhismu
  • Ole Nydahl / Být užitečný – ukázka z knihy
  • Ole Nydahl / Stabilní v každé životní situaci
  • Ole Nydahl / Překročit práh centra
  • Hannah Nydahlová / Základy meditace
  • Rozhovor s Pitem a Meike Weigeltovými
 • HISTORIE
  • Wolfgang Poier / Tilopa
  • Rafał Kowalczyk / Buddhistická civilizace, 8. část
  • Anna Šimanská / Srovnávací chronologie – 13.–14. století
  • Renate Scholzová / Zářící mniška Gelongma Palmo
  • Tomek Lehnert / O Hannah Nydahlové
  • Životopisný přehled Hannah Nydahlové
  • Šamar rinpočhe / Historie Karmapů a Šamarpů
  • Svend Guttormsen / 16. Karmapa v Dánsku v r. 1974
 • REPORTÁŽ
  • Setkání retreatových center ve Schwarzenbergu
  • Mezinárodní meditační víkend v Brně
  • Kodaň očima buddhistů
  • Po Austrálii a Novém Zélandu s lamou
 • CENTRA & PROJEKTY
  • Rozhovor s lamou Olem Nydahlem a Caty Hartungovou o EC
  • Holger Schmidt o centru v Braunschweigu
  • Ukrajinské centrum Znamin
  • Trojákovské výhledy
  • Plzeň jako mateřské centrum
  • Daniel Wysocki o centru Nagodzice
 • SEZNAM CENTER BDC
 • CESTOVNÍ PLÁN LAMY OLEHO NYDAHLA
 • CESTOVNÍ PLÁN J. S. 17. KARMAPY