17. Karmapa v Evropě

Detlev Göbel

Kdo by si mohl představit lepší začátek nového milénia v Evropě? Gjalwa Karmapa – jeden z nejvyšších buddhistických mistrů, který je považován za živého buddhu, navštívil poprvé Západ. Tato událost dá západnímu buddhismu trvalý ráz. Po rozsáhlém cestování po jihovýchodní Asii přijel velký „lama s černou korunou“ do Německa, aby pozdravil své početné západní žáky. 2. a 3. ledna ve Philips Hall v německém Düsseldorfu udělil šesti tisícům žáků z více než 30 zemí iniciaci na Amitája – Buddhu dlouhého života – a na Karma Pakšiho – 2. Karmapu. Tento sedmnáctiletý mladík vstoupil na pódium s mocnou elegantní lehkostí a jasně ukázal svou soustředěnou sebejistotu. Velký dav jej přivítal nadšenými ovacemi ve stoje. Karmapa, zřetelně dojatý, se usmíval. Právě v té chvíli mu lama Ole Nydahl představil obecenstvo, „Toto všechno jsou Vaši žáci,“ řekl v tomto historickém okamžiku.
Karmapa je první vědomě znovuzrozený lama Tibetu a je to bytost, která vykonává všechny buddhovské aktivity. Během všech svých sedmnácti životů, v nepřetržité linii až dodnes, po sobě zanechával náznaky ohledně svého příštího znovuzrození, obyčejně v psané podobě. Tyto instrukce vedly vždy k nalezení dítěte se zvláštními vlastnostmi, které pokračovalo v aktivitě svého předešlého života.
Již před 2500 lety stál Gjalwa Karmapa po boku historického Buddhy Šákjamuniho jako „Milující oči“ (skt: Avalókitéšvara). Po několika důležitých životech jako vysoce realizovaný praktikující (skt. jógi) v Indii si zvolil všechna svá pozdější znovuzrození v severních Himálajích v Tibetu. Zde se stal známým pod jménem Karmapa, což znamená „Aktivita všech buddhů“, známka jeho zvláštní láskyplné aktivity k užitku všech bytostí. Karmapa se také stal známý jako Král jogínů, největší mistr meditace v buddhismu, který vedl linii Karma Kagjü jako duchovní vůdce již od 12. století.
Když se Tibet stal obětí čínské komunistické invaze v polovině 20. století, 16. Karmapovi se po jeho útěku podařilo zabezpečit kontinuitu linie Karma Kagjü. S pomocí svých žáků, zejména lamy Oleho Nydahla a Hannah Nydahlové dohlédl na to, aby se vědomosti o podstatě mysli dostaly na Západ. V sedmdesátých letech cestoval několikrát na Západ. Zemřel ve Spojených státech v roce 1981.
Současný 17. Karmapa Thaje Dordže byl uznán Künzigem Šamarem rinpočhem na základě několik set let staré tradice Karma Kagjü v naprosto duchovním procesu. V roce 1994 mohl opustit Tibet a v současné době žije v Indii, kde se mu dostává tradičního buddhistického i západního vzdělání. 2. ledna v Düsseldorfu, k velké radosti obecenstva, oslovil Karmapa své západní žáky v angličtině a ne tibetsky. Jemným hlasem přednesl následující řeč:
„Přeji všem dobré odpoledne. Je to pro mne velký okamžik, že tady mohu být s vámi. Chtěl bych všem poděkovat, zejména Lobpönovi Cečhu rinpočhemu, lamovi Tönzangovi a lamovi Olemu a všem, kdo přišli. Je to skutečně něco, co jsem si doposud neuměl představit a je to poprvé ve střední Evropě. Jsem opravdu, opravdu šťasten, když vás tady všechny vidím. Děkuji vám.
Chtěl bych vám říct několik věcí. Doufám, že vám nebude vadit, že jsem si je poznamenal. Budu tedy číst.
Nejprve bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se zde shromáždili, za vaše vřelé přijetí. Toto je má první cesta do Evropy. Skutečnost, že jsme se zde sešli v souvislosti s Buddhadharmou, pochází z touhy, silných přání provedených v minulých životech. Učení historického Buddhy Šákjamuniho vzniklo v zemi, která je dnes známá jako Indie, před více než 2500 lety a odtud se rozšířilo do většiny zemí Asie. V některých těchto zemích se ujal théravádový buddhismus a v jiných mahájánový a tantrický buddhismus. V Tibetu se vyvíjela sútrajána i tantrajána a obě byly praktikovány společně. Buddhistické sútry a tantry jsou v tibetském buddhismu v podstatě považovány za neoddělitelné.
Opravdovým základem pro tyto praxe je zkrocení mysli prostřednictvím zřeknutí se negativních činů na základě toho, že děláme, co je prospěšné. Buddha Šákjamuni řekl: Nepodílejte se na jediném negativním činu. Dovádějte pozitivní činy k dokonalosti. A kroťte svou mysl. K tomu je třeba udržovat buddhistická učení. Proto vám radím, abyste se vzdali negativních činů těla, řeči a mysli. Namísto toho se věnujte dobrým skutkům podle svých nejlepších schopností. Nedovolte své mysli, aby byla ovlivněna zatemňujícími stavy. Tyto praxe jsou opravdovou esencí súter i tanter. Radím vám, abyste vyvíjeli úsilí na jejich zrealizování. Kromě toho, lama Ole je žákem mého předchůdce a on založil mnoho center v různých zemích a všude na světě. Opravdu bych vám chtěl poděkovat. Děkuji!
Dnešní událost byla zorganizována jeho organizací a díky tomu se zde můžeme setkat. Lama Ole je oddaný Karmapovi a doktríně Karma Kagjü ve velké míře. Proto bych chtěl vyjádřit své ocenění jeho úsilí. Modlím se a doufám, že se všichni setkáte s úspěchem ve vaší praxi buddhistické stezky. A skutečně bych vám chtěl všem poděkovat, že jste sem dnes přišli. Je to velký okamžik. Je to okamžik, kdy učitel a žáci mají dobré spojení. To je opravdu důležité. Doufám, že se vám všem bude dařit v každé praxi. A přeji si, aby bylo v budoucnosti stále více lidí, kteří praktikují v linii Karma Kagjü.“
Po pronesení svého uvítacího proslovu udělil Gjalwa Karmapa buddhistické útočiště a slib bódhisattvy, při kterém člověk slibuje, že dosáhne osvícení ku prospěchu všech cítících bytostí. V průběhu iniciace na Amitája, Buddhu dlouhého života, vysvětlil velmi podrobně každou část iniciace – způsob, jak provádět vizualizaci, význam všech použitých symbolů i historii této tantrické praxe. Toto zmocnění trvalo déle než dvě hodiny a po něm Karmapa požehnal každého jednotlivého účastníka, jednoho po druhém. To zabralo celkem dalších sedm hodin a samo o sobě to bylo velkým svátkem, který udělal dojem na všechny přítomné.
Zmocnění je specialitou Diamantové cesty buddhismu. Učitel při něm uvede žáka do silového pole buddhy. Užitek z takového zmocnění nelze přehlédnou; je to mentální semínko k dosažení vysvobození a osvícení v co nejkratším čase. Příležitost přijmout zmocnění od mistra, jako je Karmapa, je něco velmi vzácného a cenného a můžeme to bez váhání považovat za nejdůležitější událost v našem životě.
Následující den se Karmapa setkal se zástupci buddhistických společenství z celého světa. Ten den opět udělil buddhistické útočiště s vysvětlením významu Tří klenotů – Buddhy, Dharmy a Sanghy, které jsou branou ke všem buddhistickým praxím. Karmapa učil, že po přijetí útočiště u Buddhy, který je neoddělitelný od pravé podstaty mysli není rozumné hledat útočiště u jakýchkoli světských bohů. Útočiště u Dharmy, jak vysvětlil, představuje omezení našich rušivých emocí a když přijmeme útočiště u Sanghy, měli bychom se vyhýbat lidem, kteří přinášejí překážky na naší cestě a naopak bychom se měli snažit sdružovat s těmi, kteří nás inspirují v naší praxi. Karmapa také vybídl lidi, aby měli úctu k objektům, které ztělesňují nebo reprezentují Tři Klenoty, jako např. texty, sošky a rituální předměty. Během zmocnění na Karma Pakšiho předal Thaje Dordže opět podrobné pokyny vysvětlující jedenáct úrovní iniciace spojené se zmocněním. Po několikahodinovém požehnání zakončil 17. Karmapa poslední den poděkováním sangze za namáhavou práci a vyjádřil, jak je hrdý na všechny zúčastněné. Učinil přání za úspěch všech lidí v jejich praxi a povzbudil je, aby pilně pracovali ku prospěchu všech cítících bytostí.
Linie Karma Kagjü je buddhistická škola, která klade největší důraz na otevřenost k učiteli a na láskyplný vztah důvěry mezi učitelem a žákem. Tato cesta umožňuje nejrychlejší výsledky v meditaci a intenzivní rozvoj člověka. Konečně se tolik praktikujících mělo možnost setkat s hlavním učitelem linie nejen v meditace, ale i osobně. Pocit radosti byl ohromný, stejně jako pocit hluboké důvěry v Karmapovu buddhovskou aktivitu, která zapustila trvalé kořeny na Západě.
V tradičních tibetských textech se říká, že i jediný kontakt s bytostí, jako je Karmapa, vloží do mysli člověka velké množství pozitivních otisků, které pak vedou k mnoha životům s velkým štěstím a menším utrpením. V proroctví od samotného Buddhy, v Samádhi Rádža sútře se uvádí, „...objeví se osvícený hrdina s hlasem jako lev, jenž se bude nazývat Karmapa. Moc, jíž dosáhl v hluboké meditaci, bude využívat ku prospěchu všech cítících bytostí. Když ho bytosti uvidí, uslyší, dotknou se ho nebo na něj budou myslet, bude jim to přinášet štěstí.“

< Zpět na obsah čísla