My všichni jsme příkladem

Ole Nydahl

Pár slov na konci kurzu v Evropském centru 2009

Přeložil Jan Matuška

Stojí za to zmínit jednu historickou věc, která se tento rok během kurzu přihodila. Do Evropského centra přijeli všichni naši nejvyšší držitelé linie, což je velmi neobvyklé. Obdrželi jsme několik praxí. Některé jsme dostali, např. iniciace, v případě jiných jsme museli odvést trochu práce – např. phowa. Ale neměli bychom nikdy zapomenout, že tu probíhá unikátní proces. Když se podíváte zpět, jak dlouho trvalo etablovat křesťanství, vidíme, že to trvalo několik set let, než se rozšířilo v jižní Evropě, a pak dalších pět set let, než se dostalo do severní Evropy. Bylo to hodně práce a nějakou dobu to trvalo.

Vždy, když slyšíme o náboženských skupinách, světcích, zakladatelích různých náboženství, vždy se jedná o rodinný podnik. Když se podíváme na to, co se nám podařilo za poslední dobu, tak je to úžasné. Dokázali jsme to během několika let, a to skutečně dělá dojem. Od roku 1972, kdy Hannah a mě poslali domů s přáním 16. Karmapy a s jeho požehnáním, je tomu 37 let.

Rozrostli jsme se po celém světě a jsme stále spolu. V naší rodině proběhlo jen málo rozchodů.

Nezbývá než říci, že se sešlo mnoho šťastných podmínek. Doposud nikdy nebylo tolik idealistických a vzdělaných lidí jako dnes. Lidé nikdy neměli větší ponětí o historii a chybách a omylech, kterých jsme se dříve v našich zemích dopustili. A nikdy neexistoval tak dobrý přístup k učením díky streamingu a internetu. Vypadá to, že všechny tyto podmínky se sešly proto, abychom lidem ve velké části našeho světa umožnili skutečné prohloubení lidskosti a nalezení vlastní hloubky. Myslím, že bychom měli sami o sobě přemýšlet jako o prvních buddhistech, se kterými se mnoho lidí setkává, a jsme tedy těmi, kdo rozhodují, co si tito lidé budou o buddhismu myslet.

Mělo by nám být rozumět. Měli bychom být dobrými příklady a neměli bychom být nudní a ztuhlí. Měli bychom být dobrými živými příklady lidí, kteří využívají den i noc, všechny aspekty života pro lidský rozvoj, pro dosažení nadčasových hodnot, věcí, které není možné ztratit.

Všichni jsme měli velké štěstí, že jsme se během několika málo let mohli setkat s učeními a etablovat je. Také jsme byli schopni udržet kontakt s Východem, odkud všechna tato učení přišla, jak dokazují návštěvy našich učitelů.

Nebylo to vždy jednoduché. Na začátku nás na Východě moc nechápali. Několik mnichů ze Západu nás nemělo rádo. Teprve nedávno naši nejvyšší učitelé pochopili, že pro buddhismus, a především buddhismus Diamantové cesty, existuje jenom jedna budoucnost – to, co děláme my. Byli jsme velmi moudří. Odfiltrovali jsme lidi, kteří se pro Diamantovou cestu nehodí. Nepokoušeli jsme se chovat svatěji, než jsme se chovali. Ve svém chování, ve způsobu výměny, ve všem, co jsme dělali, jsme byli vždy dost „nazí“ – a lidé s podobným pohledem a přístupem k životu, lidé s podobnými přáními dosáhnout absolutních hodnot si toho všimli, našli si nás, nechali se inspirovat, přidali se a inspirovali své přátele.

Udržme tedy naživu šťastného jogínského ducha. Sílu, která v nás pracuje, přátelství, které vše umožňuje. Mysl experimentátorů, otevřenou a hravou mysl, radostnou mysl, která je naší obchodní značkou. Naším puncem je detong – neoddělitelnost prostoru a blaženosti. Tato dvě slova jsou pro naši práci a všechno, co děláme, skutečně ústřední.

My všichni jsme příkladem. Odvádějme tedy dobrou práci. Každý z nás ovlivní v tomto životě mnoho lidí. Nebuďme ztuhlí, nebuďme fanatičtí, o ničem lidi nepřesvědčujme, ale snažme se jasně vidět, s kým se setkáváme a s kým mluvíme. S typy hněvu, lidmi, kteří se při rozhovoru zaklánějí a chtějí být přesvědčováni. Typy zmatku, kterým je třeba říkat pořád dokola stejné věci. A s typy touhy, kteří chtějí slyšet všechno a zase to ihned zapomenou. Ať už se setkáváme s kýmkoliv, pokusme se být co nejlepším příkladem a zprostředkovávejme jim důvěru v jejich buddhovskou podstatu. Dávejme postupně jejich karmě a sebedůvěře možnost žít a chápat, co se děje. Vždy na úrovni, na které jsou schopni to pochopit.

Když zemřeme, stanou se čtyři věci. Nejprve se objeví všechny podvědomé dojmy, protože již neprožíváme skrze smysly, a následuje mezistav. Poté v nás převládne to, co máme rádi a co jsme udělali. Pokud jsme udělali pár dobrých věcí, můžeme se narodit jako člověk. S tím je spojené zdraví, stav těla – jestli nám bude přinášet radost, nebo utrpení. A pak je to místo, kde se rodíme. Místa jako naše západní demokracie, která 2 000 let zlepšují svět, pohled na člověka, která přinesla transparentnost, demokracii, sociální odpovědnost apod.

Narodit se na místech, na jakých jsme se narodili nyní, a setkat se s učeními znamená naprosto nejlepší karmu. Nemáme mnoho kulturních překážek, se kterými bychom museli bojovat. Do velké míry jsme se jich zbavili v šedesátých letech a nyní máme otevřený prostor, abychom mohli dělat spoustu věcí a skutečně žili smysluplně.

Pracujeme na nejlepším možném místě mezi lidmi s nadbytkem a dobrou karmou z minulých životů, a proto jim také můžeme nabídnout Diamantovou cestu.

Pokud jsou lidé utlačovaní nebo nešťastní, nemají co jíst, nemohou Diamantovou cestu pochopit. Proto bychom se měli soustředit na nejvyšší učení. Když lidé mohou létat, měli bychom jim dát letadlo. Když nemohou, ale mohou řídit, pomozme jim najít auto. A pokud ani to ne a musí jít pěšky, alespoň jim poraďme dobrý obchod s obuví.

Když se potkáme s lidmi, měli bychom se dívat, čeho jsou schopni, co jsou za lidi a jak jim nejlépe zprostředkovat důvěru v jejich buddhovskou podstatu. To je velká věc. Všem vám doporučuji, abyste to dělali vědomě. Již to všichni děláte nevědomě a cítíte se dobře, když lidé přicházejí do center. Ale nyní to dělejte vědomě. Skutečně si uvědomte, že jste Buddhovými vyslanci. Způsob našeho chování, to, co děláme, rozhoduje o tom, kolik lidí bude mít možnost setkat se s absolutním učením a dosáhnout vysvobození a osvícení.

Chci tím říci, že je to v našich rukou. Každý z nás je nyní důležitý, více než kdy předtím, a naše schopnost chovat se, jednat, učit lidi věci, které mohou pochopit, odhadnout je a pomoci jim všemi možnými způsoby. O to jde.

< Zpět na obsah čísla