Vítej doma, Gjalwo Karmapo!

Oleho řeč ke Karmapovi a Karmapova odpověď

EC 2008

Zkrátil a upravil lama Ole Nydahl

Nestává se tak často, abych byl dojatý, ale dnes jsem. V našem setkání tady v Evropském centru, předaných iniciacích a všech vykonaných praxích se sešly podmínky, za které jsme dělali dobrá přání po mnoho životů.

Díky tomu, že jsme se otvírali tobě, Gjalwo Karmapo, proudu požehnání tvých různých reinkarnací, mohou dnes nepřekonatelné metody Kagjüpů dosáhnout k těm nejjasnějším myslím svobodných zemí.

Ať již jsme si toho vědomi, nebo ne, jsme všichni, žáci i učitelé, vzájemně svázáni letitými pouty. Proto je tento pocit na místě. Pojďme se všichni, všech 3 500 zde shromážděných přátel, podívat na příčiny této situace:

Náš velký lama Karmapa, který nás zde navštívil, je prvním vědomě se znovuzrozujícím lamou Tibetu. Od roku 1110 udržuje ta nejvyšší učení o podstatě mysli a je uznáván všemi liniemi, mimo jiné i z toho důvodu, že udržuje a doplňuje jejich moudrost, jak můžeme vidět v knize „Velká pečeť“.

Během všech těch zrození bez počátku jsme měli to štěstí, že jsme se setkali s tebou, Karmapo, a že jsme i dnes schopni přinášet proud požehnání Karma Kagjü našim přátelům, do našich rodin a že můžeme všude zažívat to nejvyšší naplnění.

První velký lama, kterého jsi k nám poslal ve svém minulém životě, byl dosažitel Kalu rinpočhe. Již v roce 1973 jsme jej s Hannah vozili ve starém, rezavém mikrobusu VW po celé Evropě a navštívili jsme s ním pár desítek skupin, které jsme v té době založili. Na prvních setkáních Kalu rinpočhe říkával: „Můžete dát lidem peníze a pomoci jim tak na nějakou dobu. Můžete jim dát vzdělání, což jim přinese užitek na celý život. Ale když jim poskytnete příležitost rozpoznat svou vlastní mysl, když jim dáte dharmu, pomůžete jim na tento život i smrt, dobu po smrti i na všechny příští životy.“ A přesně to děláš ty pro nás, způsobem, který odpovídá dané době a okolnostem.

Spolu s Hannah jsme měli tu čest být po dvanáct let velmi blízcí tvému minulému zrození. Vždycky jsme říkali, že jeho požehnání je silné jako kopnutí koněm. Když se vás dotknul, mohli jste jeho ruku cítit i dlouho potom a dělo se tolik věcí… Neustále tahal z rukávu zázraky a dělal věci, které byly jen těžko uvěřitelné, i když jste byli jejich svědky... Vyprávím o tom svým přátelům, oslavuji jeho sílu v knihách a mnozí, kteří se s ním setkali, by chtěli požádat o vrácení školného.

Historie ukazuje, že každý Karmapa je jako voda. Že zaplňuje v lidech veškerou karmickou otevřenost, která se objevuje v dané době a v dané kultuře. Dává požehnání všem, kteří jsou jen trochu schopni je přijmout. Nyní vzhlížíme k tobě, k 17. Karmapovi, s očekáváním a vděčností a chceme být při tom, jak si budeš TY hledat svou cestu, schopní všichni a všude rozvíjet práci v energetickém poli tvého mocného odkazu a požehnání.

To je něco, o čem často hovoříme velmi prakticky. Děláme v této věci hluboká přání a prosíme. Uvidíš, že my, lidé ze Západu, budeme přinášet naše dovednosti všude, kde budeš chtít. Ať již budeš chtít jakoukoli naši pomoc při probouzení bytostí, budeme tady, abychom pomohli, jak budeme moci. Toto je slib za nás za všechny v Diamantové cestě, který vychází až z našeho nitra.

Drahá Caty právě popsala praktické skutečnosti toho, jak se vyvinuly podmínky tady s Evropským centrem. Já jsem byl ještě s Hannah, když to tady začalo, a její síla a přání za tím plně stojí. Poté se u ní dostavila výjimečná smrt, držel jsem ji v náručí, když se patnáctkrát vrátila do těla, i když již byla klinicky mrtvá. V pokoji byli dva buddhisté-lékaři, a když jsem jí po šestnácté řekl: „Teď už musíš odejít do čistých zemí,“ tak šla. Dobrá žena. Bylo to tak správné, a tak odešla.

Sledovali jsme, co se tady děje, ale teprve když sem člověk přijede a uvidí tu síť, kterou jsme zde vytvořili, ty idealistické lidské vztahy, které se zde navázaly a které se teď díky tvému požehnání upevnily, tak si uvědomí, že toto je místo pro Kagjüpy Diamantové cesty z celého světa. Je to něco naprosto nádherného a dojímavého a já za to chci tobě i všem ostatním poděkovat.

Máme skvělý a všeobsahující odkaz a to největší štěstí, že můžeme pracovat s nejvyššími učeními Buddhy. On je předal pouze svým nejbližším žákům a za okolností, kdy byli nejvíce otevření a schopní. S těmito učeními můžeme vyzrávat a získávat sílu v každé situaci našeho života. Používání idealismu, který nás žene vpřed, uvědomování si vědomí, které nám umožňuje chápat, a hlavně identifikace s něčím dokonalým, smysluplným a čistým jsou pro nás největším dárkem od naší linie. Když se podíváme na namthary, životní příběhy z naší linie, vidíme mnohostranné, ale vždy zářící příklady pro svět a všechny bytosti. Chtěli bychom tě požádat, abys sem často přijížděl a dělil se s námi o nejvyšší význam.

Vím, že to není vůbec snadné. Když jsem měl před pár lety nehodu při seskoku s padákem, byl jsem polomrtvý a navíc jsem měl jednoho kamaráda přenést do čisté země, tak jsem možná i několik hodin zažíval blaženost těchto stavů. Byl jsem tam. Vždy, když jsem o tom během následujících deseti dnů hovořil, tak jsem plakal radostí. Tato blaženost je bez hranic a mimo slova. Z takových stavů blaženosti jsi přišel k nám, k cítícím bytostem. Opustil jsi čistou zemi a přijal tělo, abys nám mohl dávat své požehnání. To je největší dar, jaký může někdo udělat.

Tibeťané titulují své největší učitele rinpočhe, což znamená něco jako „klenot“, něco mimořádného, drahocenného a vzácného. Každý, kdo opustí stav takové blaženosti a přijme tělo, musí mnoho let trénovat, aby mohl znovu zažívat něco podobného. Celé roky člověk ví, že to existuje, cítí to, ale úplný prožitek je limitován tělem. Pak se díky meditaci opět postupně objeví, až se prostor stane radostí, každý zážitek je plný významu a všechno, co se děje, je naplněním a bohatstvím. Ale během těch let, než se to stane, to představuje hodně práce, běžných pocitů a všech druhů lidských prožitků, do kterých jsi vstoupil poté, co jsi opustil úroveň čisté země ku prospěchu všech ostatních. Za to ti chceme zvláště poděkovat, Karmapo. Je to obrovský dar. Prosíme, buď i nadále naším skvělým příkladem, světlem pro všechny a dávej prosím své požehnání všem bytostem!

Karmapa:

[Na žádost Karmapy upravil khenpo Ngedön]

Děkuji ti, drahý lamo Ole, i všem našim velmi drahým přátelům v dharmě a drahým sanghám, které přijely z celého světa. Děkuji vám za tento nádherný den.

Tato báječná událost je výsledkem a dosažením veškerého vašeho úsilí zahájeného mým předchůdcem, Rigpä Dordžem. Ole, Hannah a vy všichni, počínaje tou úplně první aktivitou, jste sesbírali velkou sílu, velké množství úsilí, nadšení a oddanosti a díky tomu jste dosáhli takové aktivity a takového pevného pouta. Toto centrum je symbolem a velmi příznivým znamením, ale skutečným dosažením jste vy sami, vy jako praktikující ve svých činech, řeči a myšlenkách a za to vám všem z hloubi srdce velmi děkuji. Děkuji, Ole! Děkuji!

Během všech těch let musela být aktivita, kterou jste ty, Hannah a všichni přátelé vyvíjeli, velmi náročná a únavná, ale vaše důvěra nikdy nepoklesla, stejně jako vaše oddanost dharmě a linii. Toto velmi oceňuji, a proto také zažíváte tento den, takovou příležitost a proto nemám již dnes co říct kromě vyjádření vděčnosti za vaše úsilí, úsilí každého jednotlivce. Děkuji vám! Ať tato aktivita nikdy neskončí a ať přináší užitek nesčetným cítícím bytostem po celém světě.

Jak jsi zmínil hned na začátku, je mou povinností být příkladem a podporovat aktivitu veškerým možným způsobem.

Ano, je to mou odpovědností, ale zároveň je i vaší odpovědností být příkladem, jako jsem já. Proto využívejte veškeré své znalosti dharmy, které dokážete pochopit, veškerý soucit, který můžete získat v tomto životě, a využívejte je ke správným účelům, ku prospěchu všech bytostí a aktivita poroste bez omezení a mimo veškerou představivost a jsem si jistý, že budeme schopni přinášet užitek všem cítícím bytostem. Velice vám děkuji! Děkuji!

< Zpět na obsah čísla