Úvodní slovo

Roman Lauš

Milí čtenáři,

toto letní číslo bychom rádi věnovali Hannah Nydahlové, která zemřela 1. dubna tohoto roku. Naleznete v něm nejen přepis jedné z jejích přednášek, ale také řadu fotografi í z jejího života. Jako přirozené pokračování jsme připravili i další články s tématem „Ženy v buddhismu“.Letos navštívil Česko již podruhé 17. Karmapa Thaje Dordže a předal iniciaci na 2. Karmapu a učení o karmě – příčině a následku, přinášíme vám proto barevnou reportáž, která by vám měla připomenout jedinečnou atmosféru této návštěvy.

Paralelně s turné 17. Karmapy přednášel v Evropě také Šerab Gjalchän rinpočhe a proto jsme zařadili nejen rozhovor, který ještě více přibližuje tohoto vřelého a otevřeného lamu, ale také reportáž z několika míst, kde předával učení a iniciace.Již po řadu let jste v tomto časopise mohli číst o projektu „Evropské centrum“, který se nyní stal realitou, protože koncem května byla podepsána kupní smlouva na místo s několika budovami a 50 ha pozemků v jižním Německu. Více se dočtete v rozhovoru s lamou Olem, Caty a Tomkem.

Vždy, když zemře nějaký velký lama, ještě více si uvědomíme nutnost praxe a směřování k trvalým stavům mysli.

Ať je tedy naše praxe ještě silnější, vždyť v mysli se může dít tolik věcí!

Za redakci Roman Lauš