Editorial

Roman Lauš

Milí čtenáři,

před blížícími se letními kurzy jsme pro vás připravili další číslo plné zajímavých článků, které vám, jak doufáme, pomohou prohloubit pochopení dharmy na úrovni informace. Tento potřebný základ bude možné poté prověřovat, ať již na kurzu Velké pečeti v Těnovicích u Plzně (10.6. - 14.6.), či jiném kurzu lamy Oleho v okolním zemích, nebo na Malém letním kurzu (http://www.bdc.cz/mlk/), který se koná také v Těnovicích v termínu 4. - 9. 7. s cestujícími učiteli. Jelikož je však nutné Buddhovo učení prožít za pomocí meditací, přinášíme vám uvnitř čísla mimo jiné i pohled do našich center a jejich projektů. Jejich případná návštěva vám tuto zkušenost umožní. Na obálku jsme tentokrát vybrali fotografi i reliéfního sádrového odlitku, tzv. ca-ca, jednoho z mnoha set vytvořených pro účel plnění stúpy ve španělské Benálmadeně v roce 2003. Část z nich byla darována do všech center BDC po celém světě. Přejeme inspirativní čtení a příjemné prožití léta!

Za redakci Roman Lauš