Editorial

Roman Lauš

Vážení čtenáři,

hlavním tématem tohoto čísla je sangha neboli společenství praktikujících. V několika článcích, které se tímto tématem zabývají, se dozvíte, co tento pojem znamená a jaký je jeho praktický význam pro praxi buddhismu. Letošní téměř měsíční turné po Rusku, kterého se zúčastnila většina členů redakce, přineslo ovoce mimo jiné v podobě dvou rozhovorů s lamou Olem Nydahlem, které se zabývají otázkou budoucnosti buddhismu na Západě a také správným fungováním meditačních center. V barevné části se můžete těšit na reportáž z návštěvy 17. Karmapy Thaje Dordžeho u našich slovenských sousedů, na krátkou reportáž z již tradičního Malého letního kurzu, který se konal letos podruhé v Těnovicích u Plzně, a v neposlední řadě na reportáž z Litvy. Nakonec bychom rádi upozornili na časově omezenou akci, která se vztahuje na koupi starších čísel tohoto časopisu, konkrétně čísel 3, 4 a 5, a to za mimořádnou cenu 160,- Kč. Zprovoznili jsme také nový internetový obchod http://obchod.bdc.cz a zavedli síť předplatitelů. Podrobnější informace naleznete na zadní straně obálky. Přejeme příjemné čtení,

Roman Lauš, šéfredaktor