Evropské centrum téměř na dosah

(krátké shrnutí projektu zástupcem mezinárodního týmu Romanem Laušem)

Prvotní myšlenka postavit Evropské centrum se zrodila v hlavě lamy Oleho zhruba před 7 lety. Lama Ole vyslovil přání společně vybudovat místo, kde by se mohli scházet buddhisté z celého světa, pořádat větší mezinárodní kurzy, meetingy, meditace apod. ve stylu mezinárodních kurzů v Kasselu, kterých se každoročně účastní téměř 3 000 praktikujících z celého světa. Problém s tímto místem (Kassel) však tkví v tom, že není naše, tj. máme ho v pronájmu, a také mimo jiné naše hlasitější party rušily obyvatele okolních vesnic.

A tak tato myšlenka nového místa začala nabývat konkrétnější podoby.

Prvním zlomem byl letní kurz v Kasselu v roce 2002, kde se tato myšlenka mezinárodní spolupráce začala dostávat do podvědomí praktikujících z celého světa. Vznikla řada týmů, které měly a mají za cíl sjednotit, propojit a zefektivnit naši práci. To znamená, že již tehdy začali lidé čím dál více chápat důležitost spolupráce přesahující hranice jejich země. Praktickým příkladem uvedení těchto pojmů v praxi může být česko-německo-polský projekt Triangle či řecký Berchenling.

Tímto tedy byla nastartována idealistická a teoretická úroveň EC. Během této doby se celý tým EC snažil získat místo, které by odpovídalo našim potřebám, tj. možnost konání velkých letních kurzů pro tisíce a v budoucnosti samozřejmě i desetitisíce Kagjüpů, delších retreatů, společné práce na projektech... V neposlední řadě by to mělo být samozřejmě jedno z hlavních míst, kde se všichni můžeme scházet, předávat si zkušenosti, a tím se také starat o to, aby se z naší práce nevytratil důležitý ústní odkaz.

Potenciálních míst pro EC se objevilo za posledních 5 let opravdu hodně, avšak vždy realizaci koupi pozemku vždy znemožnila nějaká nepředvídatelná překážka či dané místo jednoduše neodpovídalo našim představám.

V tuto chvíli to vypadá tak, že nedaleko Mnichova (cca 1 hodinu cesty autem) se nyní vedou velice slibná jednání o možnosti podepsaní kupní smlouvy na zhruba 40 hektarů pozemku spolu s několika budovami, který by opravdu zcela naplňoval naše sny o EC. V tuto chvíli však zatím nejsou jednání u konce, i když postoj tamních úřadů je velice pozitivní, a tak nám zatím nezbývá nic jiného než dělat silná přání, aby vše dopadlo v náš prospěch.

Jak řekl lama Ole, když toto místo viděl: „Všechna předešlá místa byla překrásná, avšak k tomuto místu nás dovedli sami buddhové.”

Jediné, co můžete tedy nyní pro EC udělat, je začít přemýšlet více o budoucnosti, snažit se učit více anglicky, komunikovat s přáteli z celého světa, více cestovat a také začít šetřit (smích), jelikož pro získání tohoto místa budeme muset shromáždit 3 miliony eur, což je zhruba 90 mil. Kč.

Vše píši proto, že lidé o tomto projektu možná příliš mnoho nevědí, jelikož v dřívější době se jednalo pouze o myšlenku, která se však nyní stává slovem a velice brzo se stane i samotným činem ve formě kampaně, která bude mít za cíl zapojit do podpory koupě EC celý svět.

„Zapojte veškeré úsilí. Chceme toto místo. V mé mysli je již světovým centrem Diamantové cesty. Směřují k tomu všechna moje přání.“ Lama Ole Nydahl

< Zpět na obsah čísla